Vilander, J., Pulkka, A.-T., Erkkilä, V., Saarikoski, E. ja Norri-Sederholm, T. (2019) ”Suomalaisten käsityksiä sodan sekä kyber- ja informaatiosodankäynnin uhkasta”, Tiede ja ase, 2019(1). Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/88684 (Viitattu: 6joulukuuta2020).