Riikonen, R., Tallberg, T., Kosonen, J. ja Puustinen, A. (2019) ”Vapaus, velvollisuus ja vastavuoroisuus – käsityksiä kansalaisen suhteesta valtioon ja maanpuolustukseen (vertaisarvioitu)”, Tiede ja ase, 2019(1). Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/88685 (Viitattu: 6joulukuuta2020).