Tomperi, M. ja Pulkka, A.-T. (2019) ”Henkilökohtaisten arvojen ja sotilasvalalle ja -vakuutukselle annettujen merkitysten yhteys varusmiehillä (vertaisarvioitu)”, Tiede ja ase, 2019(1). Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/88687 (Viitattu: 6joulukuuta2020).