[1]
A.-T. Pulkka ja A. Raviv, ”Sotilasetiikan opetus – tapaustutkimuksen metodin haaste”, T&A, vsk. 65, tammi 2008.