[1]
P. Kesseli, ”Vaikutuskeskeistä parveilua verkostossa. Eräitä näkemyksiä asevoimien operatiivisten doktriinien kehityslinjoista”, T&A, vsk. 65, tammi 2008.