[1]
T. Saarelainen, ”“Tulevaisuuden jalkaväkitaistelijan kehitystyö Suomessa – katse oman maan puolustamisessa ja tulevaisuuden kriisinhallintaoperaatioissa””, T&A, vsk. 65, tammi 2008.