[1]
. Toimitus, ”Tiede ja ase n:o 65: painetun julkaisun koko sisällys”, T&A, vsk. 65, tammi 2008.