[1]
Y. A. Haahti, ”Ase- ja ampumatarviketeollisuuden liikekannallepano Saksassa maailmansodan alussa”., T&A, vsk. 3, nro 3, ss. 226–253, tammi 1935.