[1]
K. Törnudd, ”Suomen turvallisuuspoliittisen aseman muuttuminen”, T&A, vsk. 58, nro 58, ss. 18–29, tammi 2000.