[1]
O. Pekkarinen, ”Henkilökeskeinen verkostohaastattelu – aliupseeriston työssä oppiminen tapausesimerkkinä”, T&A, vsk. 76, tammi 2019.