Saarelainen, T. ”“Tulevaisuuden jalkaväkitaistelijan Kehitystyö Suomessa – Katse Oman Maan Puolustamisessa Ja Tulevaisuuden kriisinhallintaoperaatioissa””. Tiede Ja Ase, vsk. 65, tammikuuta 2008, https://journal.fi/ta/article/view/401.