Saarelainen, T. ”“Tulevaisuuden jalkaväkitaistelijan kehitystyö Suomessa – katse oman maan puolustamisessa ja tulevaisuuden kriisinhallintaoperaatioissa””. Tiede ja ase, vsk. 65, tammikuuta 2008, https://journal.fi/ta/article/view/401.