Hirvelä, A., ja A.-M. Huhtinen. ”STRATEGINEN KOMMUNIKAATIO INFORMAATIOYHTEISKUNNAN KANSALLISTEN TAVOITTEIDEN EDISTÄMISESSÄ – Realismista Sosiaaliseen Konstruktioon”. Tiede Ja Ase, Vsk. 70, huhtikuuta 2013, https://journal.fi/ta/article/view/7984.