Saarelainen, T. ā€¯TILANNETIETOISUUDEN PARANTAMINEN SENSORIELEMENTTIAMMUKSELLAā€¯. Tiede Ja Ase, vsk. 70, huhtikuuta 2013, https://journal.fi/ta/article/view/8076.