Saarelainen, Tapio. ”“Tulevaisuuden jalkaväkitaistelijan kehitystyö Suomessa – katse oman maan puolustamisessa ja tulevaisuuden kriisinhallintaoperaatioissa””. Tiede ja ase 65 (tammikuuta 8, 2008). Viitattu toukokuuta 18, 2024. https://journal.fi/ta/article/view/401.