Hirvelä, Arto, ja Aki-Mauri Huhtinen. ”STRATEGINEN KOMMUNIKAATIO INFORMAATIOYHTEISKUNNAN KANSALLISTEN TAVOITTEIDEN EDISTÄMISESSÄ – Realismista Sosiaaliseen Konstruktioon”. Tiede ja ase 700 (huhtikuuta 30, 2013). Viitattu huhtikuuta 7, 2020. https://journal.fi/ta/article/view/7984.