1.
Pulkka A-T, Raviv A. Sotilasetiikan opetus – tapaustutkimuksen metodin haaste. T&A [Internet]. 8. tammikuuta 2008 [viitattu 17. kesäkuuta 2024];65. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/392