1.
Kesseli P. Vaikutuskeskeistä parveilua verkostossa. Eräitä näkemyksiä asevoimien operatiivisten doktriinien kehityslinjoista. T&A [Internet]. 8. tammikuuta 2008 [viitattu 24. syyskuuta 2023];65. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/397