1.
Huhtinen A-M. Identiteetin strateginen johtajuus terrorismin vastaisessa sodassa – motivaation muutos ja merkitys länsimaisessa maskuliinisessa sotilaskulttuurissa. T&A [Internet]. 8. tammikuuta 2008 [viitattu 24. syyskuuta 2023];65. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/404