1.
Toimitus. Tiede ja ase n:o 65: painetun julkaisun koko sisällys. T&A [Internet]. 8. tammikuuta 2008 [viitattu 17. kesäkuuta 2024];65. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/409