1.
Huhtinen A-M, Rantapelkonen J. Sotilasjohtaminen postmoderneissa sodissa – kieli strategisena aseena. T&A [Internet]. 8. tammikuuta 2008 [viitattu 23. kesäkuuta 2024];65. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/410