1.
Nihtilä V. Puolustuksemme järjestyksen ja suorituksen tarkoituksenmukaisuus venäläisten hyökkäysperiaatteet huomioon ottaen. T&A [Internet]. 1. tammikuuta 1935 [viitattu 2. elokuuta 2021];3(3):15-38. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/47265