1.
Laari J, Koli H. Suomen puolustuskysymys 2020-luvulla. T&A [Internet]. 1. tammikuuta 2000 [viitattu 17. tammikuuta 2022];58(58):165-202. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/47834