1.
Virta S. TURVALLISUUDEN TUTKIMUS. Tieteenalat ja monitieteisyyden lähtökohtia. T&A [Internet]. 20. joulukuuta 2012 [viitattu 5. maaliskuuta 2021];690. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/7470