1.
Pekkarinen O. Henkilökeskeinen verkostohaastattelu – aliupseeriston työssä oppiminen tapausesimerkkinä. ta [Internet]. 14joulu2018 [viitattu 25kesä2019];76. Available from: https://journal.fi/ta/article/view/77544