1.
Pekkarinen O. Henkilökeskeinen verkostohaastattelu – aliupseeriston työssä oppiminen tapausesimerkkinä. T&A [Internet]. 4. tammikuuta 2019 [viitattu 14. elokuuta 2020];760. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/77544