1.
Hirvelä A, Huhtinen A-M. STRATEGINEN KOMMUNIKAATIO INFORMAATIOYHTEISKUNNAN KANSALLISTEN TAVOITTEIDEN EDISTÄMISESSÄ – realismista sosiaaliseen konstruktioon. T&A [Internet]. 30. huhtikuuta 2013 [viitattu 7. huhtikuuta 2020];700. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/7984