1.
Saarelainen T. TILANNETIETOISUUDEN PARANTAMINEN SENSORIELEMENTTIAMMUKSELLA. T&A [Internet]. 30. huhtikuuta 2013 [viitattu 6. kesäkuuta 2023];70. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/8076