1.
ase T ja. Painetun julkaisun sisällysluettelo. T&A [Internet]. 30. huhtikuuta 2013 [viitattu 28. toukokuuta 2020];700. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/8083