1.
Riikonen R, Tallberg T, Kosonen J, Puustinen A. Vapaus, velvollisuus ja vastavuoroisuus – käsityksiä kansalaisen suhteesta valtioon ja maanpuolustukseen (vertaisarvioitu). T&A [Internet]. 31. joulukuuta 2019 [viitattu 6. joulukuuta 2020];2019(1). Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/88685