Tietotekniikan käyttöönotto koulun hallinnossa

  • Petri Haapa

Abstrakti

Koulun hallinnossa on paljon sellaisia rutiininomaisia toimintoja, joissa tietotekniikan voisi kuvitella olevan avuksi. Koulun tietotekniikkahankinnat olivat aluksi kuitenkin niin kalliita, että yksittäinen koulu ei kyennyt useinkaan sellaisia tekemään. Lisäksi useimmiten nähtiin, että merkittävin apu tietotekniikasta oli oppilaiden tietojen kortistoinnissa ja todistusten tulostamisessa. Artikkelissa luon katsauksen koulun hallinnon tietokonepohjaisten järjestelmien käyttöönottoon ja kehitykseen sekä vaikutuksiin koulujen hallinnossa.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 1, 2017
Viittaaminen
Haapa, P. (2017). Tietotekniikan käyttöönotto koulun hallinnossa. Tekniikan Waiheita, 35(2), 56-65. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/82325