(1)
Vanha-Similä, M. Kun Kone Tuli Kotiin – Suomalaisten Kotien Koneellistuminen Naisten Arjen Mullistajana 1950–1970-Luvuilla. tekwai 2020, 38, 29-47.