(1)
Kortti, J. Näköradiosta mobiilitelevisioon: televisioteknologioiden sosiokulttuurista historiaa. tekwai 2007, 25, 5-20.