(1)
Lassfolk, K. Analogisen miksauskonsolin elinkaari kolmen laiteyksilön käyttövaiheiden kautta tarkasteltuna. tekwai 2019, 36, 37–52.