Äikäs, T. . (2021). Uusia näkökulmia teollisuusarkeologiaan Suomessa. Tekniikan Waiheita, 39(3). https://doi.org/10.33355/tw.111197