Kortti, J. (2007). Näköradiosta mobiilitelevisioon: televisioteknologioiden sosiokulttuurista historiaa. Tekniikan Waiheita, 25(2), 5–20. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/63845