Mikkonen, T. (2011). Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat sähkölinjat. Tekniikan Waiheita, 29(3), 51–52. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/64006