Lassfolk, K. (2019). Analogisen miksauskonsolin elinkaari kolmen laiteyksilön käyttövaiheiden kautta tarkasteltuna. Tekniikan Waiheita, 36(4), 37–52. https://doi.org/10.33355/tw.79427