Matala, S. (2015). Läpi kylmän sodan ja jään: Suomalaisesta jäänmurrosta kansainväliseksi teknologiaksi 1950-1989. Tekniikan Waiheita, 33(2), 5–25. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/82258