Kauppinen, V. (2015). Venäjän ja Suomen taloussuhteiden puntarointia. Tekniikan Waiheita, 33(3), 55. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/82270