Lassfolk, Kai. 2019. ”Analogisen miksauskonsolin elinkaari kolmen laiteyksilön käyttövaiheiden kautta tarkasteltuna”. Tekniikan Waiheita 36 (4):37–52. https://doi.org/10.33355/tw.79427.