Matala, Saara. 2015. ”Läpi kylmän Sodan Ja jään: Suomalaisesta jäänmurrosta kansainväliseksi Teknologiaksi 1950-1989”. Tekniikan Waiheita 33 (2):5-25. https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/82258.