Kolehmainen, Leena, ja Anna Sivula. 2020. ”Teollisuuden Kielellinen kulttuuriperintö: Tapaustutkimus Varkauden teollisuusyhteisöstä”. Tekniikan Waiheita 37 (4), 33-54. https://doi.org/10.33355/tw.88909.