Äikäs, T. . (2021) ”Uusia näkökulmia teollisuusarkeologiaan Suomessa”, Tekniikan Waiheita, 39(3). doi: 10.33355/tw.111197.