Tuomi, P. (2005) ”50 vuotta atomin särkemistä Suomessa”, Tekniikan Waiheita, 23(3), ss. 5-16. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/63775 (Viitattu: 19huhtikuuta2021).