Saarikoski, P. (2006) ”Koneen ja koulun ensikohtaaminen: suomalaisen atk-koulutuksen varhaisvaiheet peruskoulussa ja lukiossa”, Tekniikan Waiheita, 24(3), ss. 5–19. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/63817 (Viitattu: 24helmikuuta2024).