Kortti, J. (2007) ”Näköradiosta mobiilitelevisioon: televisioteknologioiden sosiokulttuurista historiaa”, Tekniikan Waiheita, 25(2), ss. 5-20. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/63845 (Viitattu: 24heinäkuuta2019).