Kortti, J. (2007) Näköradiosta mobiilitelevisioon, Tekniikan Waiheita, 25(2), ss. 5-20. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/63845 (Viitattu: 21toukokuuta2019).