Pulkkinen, J. (2011) ”AIV-menetelmä – suomalainen teknologinen järjestelmä”, Tekniikan Waiheita, 29(1), ss. 5-18. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/63984 (Viitattu: 19huhtikuuta2021).