Mikkonen, T. (2011) ”Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat sähkölinjat”, Tekniikan Waiheita, 29(3), ss. 51–52. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/64006 (Viitattu: 15huhtikuuta2024).