Lampinen, A. (2012) ”Liikennebiokaasun käyttöönotto Suomessa”, Tekniikan Waiheita, 30(1), ss. 5–20. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/64019 (Viitattu: 8joulukuuta2021).