Kylliäinen, M. ja Takala, J. (2013) ”Kadonnutta akustiikkaa etsimässä: Helsingin Nya Teaternin huoneakustiikan ennallistaminen”, Tekniikan Waiheita, 31(4), ss. 5-17. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/64092 (Viitattu: 19huhtikuuta2021).