Tuomi, P. (2014) ”Emmerdale netissä: ohjelmakohtaisten sivustojen käyttötarkoituksen osana katselukokemusta”, Tekniikan Waiheita, 32(4), ss. 23-31. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/64126 (Viitattu: 29toukokuuta2020).